CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Case IKEA: A small percentage with big impact

Gunilla Clancy (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Sustainable Business Development: An anthology about realizing ideas - beta version Sverker Alänge and Mats Lundqvist (eds.) p. 172-176. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-11-29.
CPL Pubid: 149187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur