CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi criteria controller design for uncertain MIMO systes using nonconvex global optimization

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Kenneth Holmström
40th Conference on Decision and Control, Orlando, FL, USA (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: robust, controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 14917

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur