CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Derivation and quantitative analysis of the differential self-interrogation Feynman-alpha method

Johan Anderson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Pal Lenard ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Dina Chernikova (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Sara Pozzi
Proceedings 52nd INMM Conference 17-21 July, Palm Desert, CA, USA (2011) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A stochastic theory for a branching process in a neutron population with two energy levels is used to assess the applicability of the differential self-interrogation Feynman-alpha method by numerically estimated reaction intensities from Monte Carlo simulations. More specifically, the variance to mean or Feynman-alpha formula is applied to investigate the appearing exponentials using the numerically obtained reaction intensities.

Nyckelord: Safeguards, Branching processes, Stochastic theoryDenna post skapades 2011-11-29. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 149169

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Atomfysik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur