CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

H-inf control of uncertain systems using Horowitz bounds

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Per-Olof Gutman
American Control Conference, Arlington, VA, USA (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: robust, controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur