CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flame front tracking by laser induced fluorescence spectroscopy and advanced image analysis

Rafeef Abu-Gharbieh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; C. Kaminski
Optics Express Vol. 8 (2001), 5, p. 278-287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14914

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur