CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infrared Land Mine Detection by Parametric Modeling

Magnus Lundberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE, International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, ICASSP '01 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur