CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedded LES Using PANS

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Shia-Hui Peng
6th AIAA Theoretical Fluid Mechanics Conference, Honolulu, 27 - 30 June 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

An embedded LES modelling approach is explored and verified using the PANS (Partially Averaged Navier-Stokes) model as a platform. With the same base model, the turbulence-resolving LES region is embedded by setting the PANS model coefficient to fkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 149124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur