CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Timing error recovery in turbo coded systems on AWGN channels

Bartosz Mielczarek (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 50 (2002), 10, p. 1584-1592.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-control, wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14912

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur