CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L'abbigliamento usato in una sala operatoria:una questione di sicurezza del personale

Performance of clothing systems in the context of operating rooms; a question of patient safety

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; J Nordenadler
ASCCA News Vol. 2:2011 (2011),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Översättning av engelsk artikel publicerad i Clean Air and Containment Review, Issue 7, June 2011 och Renhetsteknik, 3:2011Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28.
CPL Pubid: 149119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur