CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contamination risks due to door openings in operating rooms

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Linda Gustén ; J Nordenadler
Technology of Cleanliness, The Magazine of the Association of Engineers for Microcontamination Control, ASENMCO (0869-5318). Vol. 3:2011 (2011),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Översättning av engelsk artikel publicerad i European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences 2009; 14(4), pages 97-101Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 149118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur