CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of clothing systems in the context of operating rooms; a question of patient safety.

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Nordenadler ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
RenhetsTeknik - Nordic Journal of Contamination Control and Clean Room Technology (1404-806X). Vol. 3:2011 (2011),
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 149111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur