CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speech Spectrum Modeling - Applied to Spectrum Coding and prediction

Jonas Lindblom (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jonas Samuelsson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. of 34:th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 14911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur