CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring of air in clean environments - a comparative study with instantaneous microbial detection.

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Environmental Monotoring - A Comprehensive Handbook, Volume 5, Chapter 10 p. 157-166. (2011)
[Kapitel]

editor: Moldenhauer, J. PPA Bethesda, MD, DHI Publishing, LLC, River Grove, IL.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28.
CPL Pubid: 149109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur