CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of clothing systems in the context of operating rooms; a question of patient safety.

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Nordenadler
Clean Air and Containment Review (2042-3268). Vol. 7 (2011), June 2011,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 149107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur