CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model Based Spectrum Prediction

Jonas Lindblom (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jonas Samuelsson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. of the 2000 IEEE Workshop on Speech Coding p. 117-119. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Speech, spectrum,, Gaussian, mixture, model,, predictionDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 14910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur