CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Listening To The Traffic - Introduce 3D-Sounds Into Truck Cockpit For Traffic Awareness

Fang Chen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Applied Human Factors and Ergonomics 2008, 2nd International Conference, Las Vegas, USA, July 14-17 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur