CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zonal adaptive workload management system: Limiting secondary task while driving

Fang Chen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
2008 IEEE Intelligent Transportation System, IVs’ 08, Eindhoven, The Netherlander, June 2-5. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur