CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

There Are Other Road Users Close to you -Improving traffic awareness of truck drivers

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Universal Access in Human-Computer Interaction: Ambient Interaction p. 460-469. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149096