CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing secondary-task workload while driving through interactive interfaces

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
17th World Congress on Ergonomics, IEA 2009, August 9-14, 2009, Beijing, China. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149092