CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entering Integrated World: Comparing Driving Performance When Using Nomadic Device and Integrated in-car System.

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Applied Human Factors and Ergonomics 2008, 2nd International Conference, Las Vegas, USA, July 14-17. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149091