CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separable nonlinear least-squares methods for on-line estimation of neural nets Hammerstein models

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. IEEE Workshop Neural Networks for Signal Processing, Sydney, Australia (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur