CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the difference between the driving behaviour of a Speech based and a speech-visual based task of an in-car computer

Fang Chen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
The 8th International Conference on Spoken Language Processing, Interspeech 2004, ICSL. Jeju Island, Korea. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 149086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur