CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutually Nonblocking Supervisory Control of Discrete Event Systems

Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Ratnesh Kumar
Automatica 36, p. 1863-1869. (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Discrete, Event, Systems,, Supervisory, Control, Theory,, Formal, Languages,, Modular, Specification,, Mutually, Nonblocking, Languages,, Nonconflicting, LanguagesDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 14907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur