CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspectives and Results on the Stability and Stabilizability of Hybrid Systems

Ray DeCarlo ; Michael Branicky ; Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the IEEE p. 1069-1082. (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: hybridDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur