CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Nonlinear Grey-Box Example Using a Stepwise System Identification Approach

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 11th IFAC Symposium on Identification, Santa Barbara, USA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 14905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur