CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ein nichtlineares dreidimensionales Modell zur Berechnung von Rollgeräuschen und Kurvenquietschen

Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Fachtagung Bahnakustik 2011 - Infrastruktur, Fahrzeuge, Betrieb p. 149-158. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 149042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur