CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient training of neural nets for nonlinear adaptive filtering using a recursive Levenberg-Marquardt algorithm

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
IEEE Trans. on Signal Processing Vol. 48 (2000), 7, p. 1915-1927.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 14904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur