CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stress recovery during exposure to preferred and non-preferred environmental noise

Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Anders Sköld ; Niklas Fransson
10th International Congress of ICBEN, The International Commission on Biological Effects of Noise (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 149031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Akustik
Psykologi
Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur