CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audio-visual integration of emotional information

Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Ana Tajadura-Jiménez
12th International Multisensory Research Forum, Fukuoka, Japan, October 17-20. (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-28. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 149027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Akustik
Psykologi
Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur