CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Secure and self-stabilizing clock synchronization in sensor networks

Jaap-Henk Hoepman ; Andreas Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Theoretical Computer Science (0304-3975). Vol. 412 (2011), 40, p. 5631-5647.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-26. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 149012