CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

4.1.2 Utveckling av politikområden och styrningsreformer

Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures)
Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt p. 246-250. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: styrning, governance, politikområden, kommunerDenna post skapades 2011-11-26. Senast ändrad 2015-04-01.
CPL Pubid: 149004

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur