CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Snake Deformations Based on Optical Flow Forces for Contrast Agent Tracking in Echocardiography

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Karin Althoff (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Proceedings of the Swedish Symposium on Image Analysis (SSAB), Göteborg, Sweden (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur