CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1. Inledning

Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures)
Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt. p. 1-6. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Norden, kommuner, regioner, forskningssamarbete, forskningsöversikt, kommunforskning, forskningsmiljöer,Denna post skapades 2011-11-26. Senast ändrad 2015-04-01.
CPL Pubid: 148989

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Studier av offentlig förvaltning
Europeiskt forskningssamarbete

Chalmers infrastruktur