CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direction-Of-Arrival Estimation Using Separated Subarrays

Fredrik Athley (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; C. Engdahl
Proc. 34th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Pacific Grove, CA, USA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur