CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can intentional electrical discharges be used for HPM protection?

Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mats G. Bäckström ; Ulf Jordan ; Arkady V. Kim ; Olof Lundén
2011 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC 2011; Long Beach, CA; 14 August 2011 through 19 August 2011 (10774076). p. 752-757 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-11-23. Senast ändrad 2012-04-19.
CPL Pubid: 148921

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur