CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelica Usage in Automotive Problem at Chalmers

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Jonas Hellgren (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Jonas Karlsson ; J. Scarpati ; Peter Templin (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; H. Vallejo
Proceedings of Modelica Workshop (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 14892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur