CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborating for Content and Language Integrated Learning

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
(2011)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Integrating language and content in higher education


ISSN 1554-8244Denna post skapades 2011-11-23. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 148911