CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Control of a Turbocharged Diesel Engine for Powertrain Control Applications

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress & Exposition 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 14890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur