CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the differences between uplink and downlink transmission in code-spread CDMA systems

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Vehicular Technology Conference Spring 2001, Rhodes, Greece p. 2421-2425. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur