CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active Contour Models: Application to Oral Lesion Detection in Color Images

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur