CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CBIs studie om innovationsledning

Henrik Berglund (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Jonas Hjerpe (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sören Sjölander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Anne Elerud-Tryde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Jan Wickenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 17 s.
[Rapport]

CBI har under andra halvåret 2010 och första halvåret 2011 genomfört en studie av innovationsledning hos 38 utvalda svenska företag inom tillverkning, IT och Telekom. Syftet var att undersöka hur företagen leder och organiserar innovation samt vilka utmaningar de står inför. Frågorna har besvarats av antingen VD eller en medlem i ledningsgruppen med insyn i företagets hantering av innovation. Resultatet visar att - de flesta företagen inte skiljer på radikal och inkrementell innovation - i många företag används ordet innovation för all produkt- och tjänsteutveckling - de flesta företag ser en ökning av innovationstakten inom sin respektive bransch - de flesta företag uttrycker att innovation är viktigt, samtidigt som få företag har innovationsfrågor bland sina tre största utmaningar - hälften av företagen använder någon form av rutin för att stärka sin förmåga att skapa nya produkter och tjänster, men endast ett fåtal använder flera olika rutiner - förstainnovationsföretagen (mindre, relativt nystartade företag) skiljer sig från de övriga i det att de är starkt innovationscentrerade - många företag välkomnar stöd från akademin, men endast ett fåtal önskar stöd att öka sin innovationsförmåga CBIs samtliga seniora forskare har genomfört intervjuerna.Denna post skapades 2011-11-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 148840

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur