CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining Snakes and Active Shape Models for Segmenting the Human Left Ventricle in Echocardiographic Images

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
IEEE Conf. on Computers in Cardiology Vol. 27 (2000),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur