CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of Injury Biomechanics in Car-Pedestrian Collisions

Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Int. J. Vehicle Safety Vol. 1 (2005), 1/2/3, p. 100-117.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Biofysik
Farkostteknik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur