CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pedestrian Head Protection from Car Impacts

Jikuang Yang (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Int. J. Vehicle Design Vol. 31 (2003), 1/2, p. 16-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Biofysik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur