CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle Impact Velocity Prediction from Pedestrian Throw Distance: Trade-Offs between Throw Formulae, Crash Simulators, and Detailed Multi-Body Modeling

K Bhalla ; P. Montazemi ; J. Crandall ; Jikuang Yang (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proc. of the Int. IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impacts, 2002 in Germany p. 263-276. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Beräkningsfysik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur