CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxyfuel Combustion Technology - Working Toward Demonstration and Commercialisation Foreword

Lars Strömberg (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
International Journal of Greenhouse Gas Control (1750-5836). Vol. 5 (2011), Suppl. 1 (I-CE filter), p. S3-S3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-22. Senast ändrad 2016-11-07.
CPL Pubid: 148802

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur