CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining Spatial and Temporal Processing in a CDMA System Using an Array of Antennas

Anders Ranheim (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Patrik Bohlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Antenn00, Lund, Sweden (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur