CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploiting channel code structure in an adaptive antenna array receiver algorithm

Patrik Bohlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anders Ranheim (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE International Symposium on Information Theory and its Applications, Honolulu, Hawaii, USA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 14878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur