CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A generalized RAKE receiver for interface suppression

Gregory E. Bottomley ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Yi-Pin Eric Wang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 18 (2000), 8, p. 1536-1545.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur