CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pedestrian Injury Protection from Vehicle Traffic Accidents

Jikuang Yang (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Journal of Traffic Medicine Vol. 28 (2000), 2S, p. 50-51.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-20. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur